Sub-help.jpg (6550 bytes)

Serveis Mèdics per al Món del Busseig
Servicios Médicos para el Mundo del Buceo
Every Kind of Medical Services for the Diving World

Tel. (34) 933-477-366 - FAX: (34) 934-503-736 - E-Mail: sub-help@comb.cat


CATALÀ

CASTELLANO


SUB-HELP és una entitat civil creada amb l'objetiu de promoure tota mena de serveis mèdico-sanitaris en relació al mitjà aquàtic, que no precisin intervenció en càmbra hiperbàrica.

Si bé SUB-HELP té la estructura jurídica i administrativa necessària per realitzar operacions comercials, és en realitat un entitat sense ànim de lucre, creada expressament per oferir serveis, sense despeses addicionals, a les empreses i entitats del sector mèdic relacionat amb el busseig, les activitats subaquátiques, i la Medicina Hiperbàrica.

Algunes de les iniciatives de SUB-HELP són :

SUB-HELP està format per metges bussadors amb àmplia experiència en la prevenció i tractament dels accidents subaquàtics així como en qualsevol tipus d'activitats en relació al món del busseig.


SUB-HELP es una entidad civil cuyo objetivo es promover todo tipo de servicios médico-sanitarios en relación al medio acuático, que no requieran intervención en cámara hiperbárica.

Si bien SUB-HELP posee la estructura jurídica y administrativa necesaria para realizar operaciones comerciales, es en realidad un entidad sin ánimo de lucro creada expresamente para ofrecer servicios, sin costes adicionales, a las empresas o entidades del sector médico relacionado con el buceo, las actividades subacuáticas, y la Medicina Hiperbárica.

Algunas de las iniciativas de SUB-HELP son :

SUB-HELP está formado por médicos buceadores con amplia experiencia en la prevención y tratamiento de los accidentes subacuáticos, así como en todo tipo de actividades en relación al mundo del buceo.