COMITE COORDINADOR DE CENTROS DE MEDICINA HIPERBARICA

ACCIDENTES DISBARICOS DE BUCEO

Protocolo de CRIS-UTH


CATALÀ

CASTELLANO


ACCIDENTS DISBÀRICS DE BUSSEIG

Normes d'Actuació en Cas d'Urgència i/o Emergència

Jordi Desola, Joan Sala-Sanjaume, Angel García-Sanpedro

CRIS- Unitat de Terapèutica Hiperbàrica
Sistema de Emergencias Mèdiques de Catalunya
COMITE COORDINADOR DE CENTROS DE MEDICINA HPERBARICA

Aquest protocol està resumit. Consulti amb els autors si desitja més informació

La propietat intelectual d'aquest protocol correspon als seus autores i al CCCMH pel que fa a la edició electrònica. El CCCMH autoritza la còpia i difusió lliure, citant sempre el nom complert dels seus autors i la procedència de la plana WEB. Incloure aquesta informació en publicacions, altres Webs, o en qualsevol altre mitjà sense mencionar els autors i la procedència, encara que sigui de forma parcial, ademés de ser una inmoralitat, vulnera la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intelectual.

S U M A R I

Introducció - Fonaments
Actuacions Inicials a Càrrec dels Companys i Acompanyants.
Actuacions en el Lloc de L'accident a càrrec del Personal Sanitari (Trasllat Primari)
Actuacions des d'un Centre Hospitalari (Trasllat Secundari)
Característiques Ideals del Trasllat
Situació Internacional de L'assistència Hiperbàrica
L'assistència Hiperbàrica a Catalunya
L'assistència Hiperbàrica a l'estat Espanyol
Bibliografia
Lectures Recomanades
Adreces d'interès
Castellano
Retornar a PROTOCOLS

La pràctica d'una activitat subaquàtica pot desenvolupar accidents de gravetat variable. Els accidents propis del busseig tenen una baixa prevalència a Catalunya (340 casos en 25 anys) i en els darrers anys la seva incidència ha disminuït. A les comarques costaneres Gironines predominen els accidents en esportistes; els professionals en canvi són majoritaris a la costa Tarragonina. Al maresme hi ha també una intensa activitat mixta professional i esportiva.

Aquests accidents poden ser Disbàrics (ADB), és a dir produïts pels canvis de pressió com a factor etiològic, o No Disbàrics. Dels accidents disbàrics alguns, els més greus, són exclusius dels escafandristes i depenen del fet de respirar aire i/o oxigen augmentats de pressió, la qual cosa condiciona canvis importants en la morfologia i en el comportament dels gasos a dins de l'organisme. En el segon grup hi entren els trastorns de tota mena que poden patir els bussadors pel sol fet d'estar dins de l'aigua, però sense relació als canvis de pressió.

Existeixen diferents formes clíniques que responen a situacions fisiopatològiques ben definides. Tanmateix es pot perfilar que els ADB tenen les següents característiques diferencials :

.................... (INFORMACIÓ RESTRINGIDA AMB CONTRASENYA) ................

Aquest protocol està resumit. Consulti amb els autors si desitja més informació

La propietat intelectual d'aquest protocol correspon als seus autores i al CCCMH pel que fa a la edició electrònica. El CCCMH autoritza la còpia i difusió lliure del text, citant sempre el nom complert dels seus autors i la procedència d'aquesta plana WEB. Incloure informació en publicacions, altres Webs, o en qualsevol altre mitjà sense mencionar els autors i la procedència, encara que sigui de forma parcial, ademés de ser una inmoralitat, vulnera la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intelectual.


ADRECES d'INTERÈS

CRIS - Unitat de Terapèutica Hiperbàrica.
Hospital de la Creu Roja
Dos de maig 301.
08025 BARCELONA
Tel. 935-072-700
FAX: 93-450 3736
 
Hospital del Baix Empordà (No afilliat al CCCMH)
Carrer de l'hospital, 36
17230-PALAMÓS
Tel. 972-600 160 - 972-600 620
FAX: 972-602 437
 
Clinique Saint Pierre (Centre collaborador del CCCMH)
Rue Jean Galia
66027-PERPINYÀ
Tel. 07-33-6856-4056
FAX: 07-33-6855-5108
 
DAN-Europe Ibérica
Dos de maig 301
(Hospital Creu Roja)
08025 BARCELONA
Tel. i FAX : 93-450-3736
 
Sistema d'Emergències Mèdiques (SEMSA)
Centre Coordinador
Tel. 93-205 0909
COMITE COORDINADOR DE CENTROS
DE MEDICINA HIPERBARICA (CCCMH)
Secretaria :
Centro Hiperbárico
Clínica el Angel
Corregidor Nicolás Isidro 24
29007 MALAGA
Tel. 95-233 0223
FAX: 95-234 8144
Presidència :
Dos de maig 301
(Hospital Creu Roja)
08025 BARCELONA
Tel. 935-072-700
FAX: 93-450 3736
Introducció - Actuacions Inicials - Actuacions inicials a càrrec de Personal Sanitari - Actuacions des d'un Centre Hospitalari - Característiques del Trasllat - Situació Internacional - L'assistència Hiperbàrica a Catalunya - L'assistència Hiperbàrica a l'estat Espanyol - Lectures - Adreces - Sumari - Castellà

ACCIDENTES DISBARICOS DE BUCEO

Actuación inicial
Recomendaciones en situaciones de urgencia y/o emergencia

Jordi Desola, Joan Sala-Sanjaume, Angel García-Sanpedro

Sistema de Emergencias Mèdiques de Catalunya
COMITE COORDINADOR DE CENTROS DE MEDICINA HPERBARICA
CRIS- Unitat de Terapèutica Hiperbàrica
 
Este protocolo es un resumen del trabajo original.
Consulte con los autores si desea mayor información.

La propiedad intelectual de este protocolo corresponde a sus autores, y al CCCMH por lo que hace referencia a esta edición electrónica. El CCCMH autoriza la copia y difusión libre de estos textos, citando siempre el nombre completo de sus autores, la revista o entidad editora, y la procedencia de esta página WEB. Incluir esta información en publicaciones, otras páginas Web, o en cualquier otro medio sin citar los autores y la procedencia, aunque sea de forma parcial, además de ser una inmoralidad, vulnera la legislación española e internacional en materia de propiedad intelectual.

S U M A R I O

Introducción
En el lugar del accidente a cargo de compañeros y monitores
En el lugar del accidente a cargo de personal especializado en medicina de emergencia
Medidas a disponer en un servicio de urgencias hospitalario (Traslado secundario)
Características ideales del traslado
Lecturas recomendadas
Bibliografia
Català
Regresar a PROTOCOLOS

Este protocolo se halla

EN PRENSA

Contacte con los autores si precisa información concreta


 
Este protocolo es un resumen del trabajo original.
Consulte con los autores si desea mayor información.

La propiedad intelectual de este protocolo corresponde a sus autores, y al CCCMH por lo que hace referencia a esta edición electrónica. El CCCMH autoriza la copia y difusión libre de estos textos, citando siempre el nombre completo de sus autores, la revista o entidad editora, y la procedencia de esta página WEB. Incluir esta información en publicaciones, otras páginas Web, o en cualquier otro medio sin citar los autores y la procedencia, aunque sea de forma parcial, además de ser una inmoralidad, vulnera la legislación española e internacional en materia de propiedad intelectual.

* * *

Dirección para correspondencia:

Dr. Jordi Desola
CRIS - Unitat de Terapèutica Hiperbàrica
Hospital de la Creu Roja
Dos de maig 301
E-08025 BARCELONA
Tel. (+34) 935-072-700 - FAX: (+34) 934-503-736 - E-Mail: cris@comb.cat

DOCUMENTS DE LECTURA RECOMENADA
DOCUMENTOS DE LECTURA RECOMENDADA

¿ Medicina Subacuática ?

Disbarismos - Enfermedades Disbáricas

Air transport in case of dysbaric illness. Problems and requirements.

Management of seriously ill patients in the hyperbaric chamber

Bases y fundamento de la oxigenoterapia hiperbarica.


BIBLIOGRAFIA

Underwater Accidents handbook
Divers Alert Network
Duke University, Durham, NC, USA, 1990.
(Traducció al castellà en curs)
 
DESOLA ALA J.
¿ Medicina Subacuática ?
Med Clin (Barc) 1990; 94(10):377-380.
DESOLA ALA J.
Accidentes de buceo (1). Enfermedad Descompresiva.
Med Clin (Barc) 1990; 95(4):147-156.
 
DESOLA ALA J.
Accidentes de buceo (2). Barotrauma respiratorio: Síndrome de Sobrepresión Pulmonar.
Med Clin (Barc) 1990; 95(5):183-90.
 
DESOLA ALA J.
Accidentes de buceo (3). Tratamiento de los trastornos disbáricos embolígenos.
Med Clin (Barc) 1990; 95(7):265-75.
 
DESOLA ALA J.
Metil-prednisolona y posición Trendelenburg en el tratamiento del disbarismo aeroembolígeno.
Med Clin (Barc) 1990; 95(18):717.
 
DESOLA ALA J.
Medicina Subacuática.
(Monografía, Separata de MEDICINA CLINICA)
Ediciones Doyma, SA, Barcelona 1990.
 
DESOLA J.
Air transport in case of dysbaric illness. Problems and requirements.
Acta Anaesthesiologica Italiana 1991; 42 Suppl 2:133-134.
 
DESOLA ALA J.
Management of seriously ill patients in the hyperbaric chamber.
En: Schmutz J, Bakker DJ. Hyperbaric Medicine.
Proceedings of the 2nd European Conference on Hyperbaric Medicine.
Basel, 1988; 323-8.
 
PUJANTE ESCUDERO AP, INORIZA BELZUNCE JM, VIQUEIRA CAAMAÑO A.
Estudio de 121 casos de Enfermedad Descompresiva.
Med Clin (Barc) 1989; 94(7):250-254.
 
DESOLA J, SALA J, RABELLA A, GERONIMO C, ABELLA C, GARCIA A.
Epidemiologycal review of 370 dysbaric diving accidents.
En: Reinerstsen RE, Brubakk AO, Bolstad G., eds.
EUBS 93. Proceedings of the XIX Annual Meeting of the European Underwater & Baromedical Society.
Trondheim, Noruega: SINTEF Unimed, 1993; 235-237.
 
Introducción - En el lugar del accidente - A cargo de personal especializado - En un servicio de urgencias hospitalario - Traslado - Sumario - Catalán

Este documento ha sido obtenido de la página WEB del COMITE COORDINADOR DE CENTROS DE MEDICINA HIPERBARICA. Prohibida su copia y difusión sin citar el nombre de los autores, los editores de la revista libro o institución, y su relación con la página WEB http://www.CCCMH.com